Cofnięcie darowizny - czy to jest możliwe?

Posiadając majątek czasami zastanawiamy się, czy nie przekazać go dzieciom. Nieruchomość, szczególnie gospodarstwo rolne, na którym pracuje nasze dziecko do brze było by przekazać w jego ręce, szczególnie gdy chcemy by dostało je konkretne dziecko. W ten sposób możemy uniknąć późniejszych waśni i nieporozumień między dziećmi. Co jednak się stanie, gdy nie będziemy zadowoleni z obrotu sprawy? Czy można cofnąć darowiznę, gdy nasze dziecko nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań?
Tak darowiznę można cofnąć. Zgodnie z art. 898 kodeksu cywilnego darczyńca może cofnąć darowiznę już wykonaną. Żeby móc to zrobić muszą zaistnieć konkretne przesłanki, a nasza decyzja musi być solidnie umotywowana.
Podstawową przesłanką do cofnięcia darowizny jest rażąca niewdzięczność. Czym jest rażąca niewdzięczność? Jest to rażące naruszenie norm społecznych i rodzinnych. Normy społeczne nie pozwalają na przemoc fizyczna czy psychiczną, znęcanie się, nie udzielenie pomocy, niewypełnianie obowiązku alimentacyjnego, zaniedbanie, kradzież czy oszustwo. Musimy też zwrócić uwagę na to, że rażącą niewdzięcznością może też być zaniechanie działania. Takim przykładem jest nie udzielenie pomocy. Wszystkie te aspekty mają znaczenie przy odpowiedzi na pytanie czy można cofnąć darowiznę. Jeżeli nasze dziecko dopuszcza się któregoś z tych czynów mamy podstawy wystąpić z wnioskiem do sądu o cofnięcie darowizny. Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Czyny rażącej niewdzięczności muszą być wykonywane umyślnie. Jak stwierdził Sąd Najwyższy nieumyślne działanie na szkodę darczyńcy nie jest brane pod uwagę w procesie cofnięcia darowizny.
Odpowiedź na pytanie, czy można cofnąć darowiznę jest twierdząca. Kolejnym elementem nurtującym potencjalnych darczyńców jest termin takiego odwołania. Darczyńca ma rok na odwołanie darowizny od momentu, w którym dowiedział się o akcie niewdzięczności ze strony obdarowanego.
Zgodnie z tymi informacjami darowizna nie jest czynnością ostateczną. W przypadku problemów zawsze możemy zareagować i wrócić do stanu poprzedniego. Chociaż na pewno nie będzie to proste.

przygotowany.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here