Polski Rejestr Statków (PRS) jest to polskie towarzystwo kwalifikacyjne utworzone w 1936 roku jako Polski Rejestr Żeglugi Śródlądowej. Obecna nazwa została wprowadzona w 1946 roku. Organizacja ma swoją siedzibę w Gdańsku. W 2001 PRS zmienił swój status organizacyjny, stając się spółką akcyjną (wcześniej PRS był przedsiębiorstwem państwowym). Organizacja jest traktowana jako instytucja użyteczności publicznej, wypracowany przez nią zysk w całości przeznaczony jest na realizację celów statutowych PRS. W roku 2006 Komisja Europejska uznała Polski Rejestr Statków za organizację uprawnioną do wykonywania przeglądów i wydawania certyfikatów bezpieczeństwa dla statków pod banderą UE. Do najważniejszych celów i zadań PRS zalicza się: – tworzenie i wprowadzanie przepisów klasyfikacji i budowy obiektów pływających oraz wskazań nadzoru konwencjonalnego, – prowadzenie nadzoru zgodności z wymaganymi przepisami klasyfikacji i budowy oraz konwencji międzynarodowych w przypadku: statków, konstrukcji stalowych, rurociągów, obiektów lądowych, nabrzeży, mostów, obiektów zwiększających bezpieczeństwo państwa, budowy i remontu kontenerów, produkcji materiałów i wyrobów itp. – wykonywanie ekspertyz technicznych, organizacja i prowadzenie szkoleń i doradztwa technicznego.

www.maxituning.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here