Definicja genu

Gdyby zastanowić się głębiej co to jest gen to można stwierdzić, że odpowiedź nie jest taka prosta.
W biologii gen jest sekwencją nukleotydów w DNA lub RNA, która koduje cząsteczkę, która ma funkcję. Podczas ekspresji genów DNA jest najpierw kopiowany do RNA. RNA może być bezpośrednio funkcjonalny lub być pośrednią matrycą białka. Przenoszenie genów do potomstwa organizmu jest podstawą dziedziczenia cechy fenotypowej. Te geny tworzą różne sekwencje DNA zwane genotypami. Genotypy wraz z czynnikami środowiskowymi i rozwojowymi determinują fenotypy. Większość cech biologicznych znajduje się pod wpływem poligonów (wielu różnych genów), jak również interakcji gen-środowisko. Niektóre cechy genetyczne są natychmiast widoczne, takie jak kolor oczu lub liczba kończyn, a niektóre nie, takie jak grupa krwi, ryzyko wystąpienia określonych chorób lub tysiące podstawowych procesów biochemicznych, które charakteryzują życie.Geny mogą nabywać mutacje w swojej sekwencji, co prowadzi do różnych wariantów, znanych jako allele. Te allele kodują nieco odmienne wersje białka, które powodują różne cechy fenotypowe.
Pojęcie genu jest nadal udoskonalane, gdy odkrywane są nowe zjawiska. Na przykład regiony regulatorowe genu mogą być daleko od jego regionów kodujących, a regiony kodujące można podzielić na kilka eksonów. Niektóre wirusy przechowują swój genom w RNA zamiast DNA, a niektóre produkty genowe są funkcjonalnymi niekodującymi RNA. Dlatego szeroka, nowoczesna robocza definicja genu jest dowolnym dyskretnym loci dziedzicznej sekwencji genomowej, która wpływa na cechy organizmu poprzez ekspresję jako produktu funkcjonalnego lub przez regulację ekspresji genów.

colorowo.pl

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułKupujemy rower
Następny artykułZabawne, naprawdę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here