Ekonomia jest nauką społeczną, w zakresie której wyszczególnia się dwie podstawowe dziedziny, a mianowicie mikroekonomię oraz makroekonomię. W obszarze zainteresowań specjalistów zajmujących się mikroekonomią leży to, w jaki sposób zachowują się indywidualni konsumenci, a ponadto również indywidualne rynki i przedsiębiorstwa. Temat jest, jak zatem doskonale widać, dość szeroki i rozpatrywać go należy na wielu płaszczyznach. Mikroekonomia w bardzo szczegółowy sposób analizuje sposób, w jaki jednostki podejmują rozmaite decyzje związane zarówno z zakupem poszczególnych dóbr, jak i ich sprzedażą. We wszystkich badaniach o charakterze mikroekonomicznym gospodarka danego kraju (czy też regionu) jest traktowana na zasadzie zbioru różnych podmiotów – nie ma tutaj takiego podejścia, że jest to jeden tworzący całość organizm (jest to przeciwieństwo do podejścia makroekonomicznego). W dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o mikroekonomię, można wyszczególnić kilka nurtów, przy czym tym zdecydowanie najbardziej dominującym jest podejście czysto matematyczne.

www.plenergia.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here