Przedsiębiorca często potrzebuje pracowników do wykonywania obowiązków, na które on nie ma czasu, bądź wymagają specjalnych kwalifikacji. Wtedy może zwrócić się do Urzędu Pracy z prośbą o znalezienie pracowników, ponieważ instytucja ta zachęca często przedsiębiorców do zatrudniania bezrobotnych poprzez różnego rodzaju pomoc finansową. Urząd może nam dofinansować stworzenie nowego miejsca pracy w maksymalnej wysokości sześciokrotności wartości średniego wynagrodzenia przy środkach z Funduszu Pracy lub dwudziestokrotności przy środkach z PFRON, jeśli spełnimy określone warunki. W wypadku Funduszu Pracy musimy prowadzić firmę minimum 6 miesięcy, nie zwalniać pracownika przez minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie posiadamy nieuregulowanych zobowiązań i wypłacamy wynagrodzenia i składki w terminie i nie znajdujemy się w trudnej sytuacji ekonomicznej. W przypadku PFRON wymagań jest mniej – firma musi być prowadzona minimum 12 miesięcy, wypłacamy wynagrodzenia i składki w terminie, nie zmniejszyliśmy zatrudnienia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i nie znajdujemy się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

www.vbeta.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here