Formalności przed budową domu

Coraz większa grupa inwestorów stojąc, przed decyzją zakupu własnego mieszkania wybiera, budowę domu. O czym należy wiedzieć i pamiętać decydując się na budowę własnego domu i jak wybrać projekt, aby spełnił nasze wszystkie oczekiwania teraz i w przyszłości?

Budowa domu to decyzja, która powinna być dobrze przemyślana. Decydując, się na budowę własnego domu należy, jeszcze przed zakupem interesującej nas działki sprawdzić, czy będziemy mogli postawić tam zgodny z naszymi oczekiwaniami i preferencjami dom oraz, czy w ogóle jest możliwość budowy na wybranej przez nas działce.

Zakup działki i warunki zabudowy

Przed zakupem interesującej nas działki warto sprawdzić, czy możemy postawić na niej dom, o którym myślimy. W urzędzie gminy, pod który należy, interesująca nas nieruchomość dostępny do wglądu powinien, być miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Dokument ten określa warunki m. in. dopuszczalną powierzchnię i linię zabudowy oraz bryłę budynku, wysokość i kształt dachu. W dokumencie mogą znajdować się też inne wymagania ustalone przez lokalny samorząd.

W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego powinniśmy wystąpić z wnioskiem o wydanie nam warunków zabudowy dotyczących interesującej nas działki. Dokumenty powinniśmy uzyskać przed sfinalizowaniem transakcji zakupu nieruchomości, która nas interesuje – w przeciwnym razie możemy poczuć się mocno rozczarowani faktem, że dom, który chcemy, zbudować nie spełnia, kryteriów podanych ww. dokumentach.

Wybór projektu i adaptacja

Dysponując MPZP lub warunkami zabudowy możemy wybrać jeden z gotowych (powtarzalnych) projektów architektoniczno-budowlanych i dostosować go do swoich potrzeb lub zamówić projekt indywidualny u architekta z uprawnieniami. Decydując, się na gotowy projekt musimy, pamiętać, aby budynek spełniał wszystkie wymagania dotyczące MPZP. Gotowy projekt wymaga tzw. adaptacji do konkretnej działki, na której ma zostać wybudowany budynek. Adaptację wybranego przez nas projektu zlecamy projektantowi z uprawnieniami.

Dostawa energii elektrycznej i przyłącza

W kompletowanej przez nas dokumentacji nie może zabraknąć warunków technicznych na dostawy mediów na działkę, na której budujemy nasz dom. Wniosek o uzyskanie promesy przyłączeniowej i warunki przyłączenia na energię elektryczną składamy w lokalnym rejonie energetycznym. W zależności od MPZP składamy kolejne wnioski na media (gaz, kanalizacja wodna) – wnioski te składamy, jeżeli istnieje nakaz podłączenia ww. mediów do budowanego przez nas domu.

Urząd i zgłoszenie o rozpoczęciu budowy

Przed rozpoczęciem budowy potrzebna będzie zgoda właściwego urzędu. W przypadku budowy domu na obszarze niewykraczającym poza granice działki, na której planowana jest, inwestycja wystarczy, zgłoszenie budowy i dostarczenie projektu budowlanego wraz z wymaganymi dokumentami – w ciągu 30 dni dostaniemy decyzję o sprzeciwie lub tzw. milczącą zgodę. Na wniosek inwestora zgoda może być wydana również na piśmie.

Pozwolenie na budowę jest wymagane przy budowie domów wielorodzinnych oraz gdy obszar oddziaływania zaprojektowanego budynku wychodzi poza granice naszej działki. Pozwolenie na budowę wymagane jest też na działkach znajdujących się na terenach objętych ochroną przyrody – decyzja wydawana jest w ciągu 65 dni. Na odwołanie się od decyzji mamy 14 dni od jej otrzymania.

Zaczynamy budowę

Budowę domu możemy zacząć po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę, czyli po 14 dniach od momentu jej wydania. Przed rozpoczęciem planowanej przez nas budowy zgłaszamy termin jej rozpoczęcia do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego – zgłoszenie to obowiązuje zarówno w przypadku zgłoszenia, jak i pozwolenia na budowę. O terminie powiadamiamy też osobę sprawującą nadzór nad naszą budową. Budowę powinniśmy zacząć w ciągu 3 lat od momentu wydania pozwolenia lub zgłoszenia budowy – pozwolenie i zgłoszenie wygasa po upływie tego terminu. W przypadku rozpoczęcia budowy po upływie trzech lat lub jej wznowienie powinniśmy ponownie zgłosić budowę, lub uzyskać pozwolenie.

Budowa domu wymaga od nas zdecydowania, zaangażowania i odrobiny determinacji. Podczas budowy możemy napotkać różne nieplanowane trudności związane z terenem, materiałami, pogodą itp. Przygotowani na ewentualne niespodzianki i nieprzewidziane wydatki łatwiej i szybciej poradzimy sobie z trudnościami, które mogą (ale nie muszą) spotkać nas podczas budowy naszego wymarzonego domu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here