Bezpieczne inwestowanie to przede wszystkim duża różnorodność produktów finansowych, w które się będzie lokować swoje środki. Dobrzy inwestorzy balansują na granicy pomiędzy dobrym zyskiem a ryzykiem utraty zainwestowanych środków, wybierając produkty w miarę bezpieczne, a jednocześnie dające odpowiednie przychody. Jednym z lepiej spostrzeganych przez inwestorów, a jednocześnie uważanych za jedne z bezpieczniejszych, są obligacje przedsiębiorstw. W największym skrócie są to papiery wartościowe stanowiące zabezpieczenie pożyczki, jaką inwestorzy udzielili firmie emitującej obligacje. Obligacje posiadają swoje nominalne oprocentowanie, i to właśnie jest zysk, jaki będzie przypadał inwestorowi po upływie terminu ich wykupu. Jeśli ktoś zamierza samodzielnie robić inwestycje na tym rynku, to w pierwszej kolejności powinien dokładnie określić parametry planowanej inwestycji. Należy więc w pierwszej kolejności określić czas, na jaki chce się zainwestować środki, a poza tym dokładnie prześwietlić branżę, w której działa interesująca nas firma. Jest to ważne z tego powodu, że jeśli większość konkurencji będzie miała problemy, to jest duża szansa że przeniesie się to na wszystkie firmy z danego obszaru działalności. Wybierając firmę, której obligacje chce się kupić koniecznie trzeba sprawdzić, jak dużo można będzie na niej zarobić. Przy niskiej inflacji chętnie wybierane są obligacje o stałym oprocentowaniu, dają one pewny, gwarantowany na umowie zysk. Obecnie inwestorzy zdecydowanie bardziej wolą papiery o zmiennym oprocentowaniu, jednak trzeba tu uważać z jedną ważną rzeczą. Wysokie oprocentowanie na pewno będzie kusić, jednak jeśli będzie zbyt duże, to taka inwestycja może być obarczona większym ryzykiem. Koniecznie trzeba też sprawdzić kondycję samej firmy i przyglądnąć się jej obecnym i potencjalnym kontraktom. Jeśli na przykład firma taka jak PCC Rokita będzie miała stabilne umowy z klientami z branży chemicznej, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kupić obligacje które wyemituje.

www.chreduta.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here