Integracja i globalizacja rynków sprawia, że w wielu dziedzinach biznesu jedynym sposobem rozwoju działalności jest pozyskanie i utrzymanie kontrahentów zagranicznych. Pozyskanie i utrzymanie kontrahentów jest zadaniem długotrwałym i szczególnie wymagającym w początkowej fazie.

Strategia i realizacja projektu
Sposób działania determinuje profil działalności oraz wielkość firmy. Jednak bez względu na profil prowadzonej działalności najważniejsze są kontakty bezpośrednie z kontrahentem. Dobierając specjalistów do realizacji projektu obok prawników, specjalistów od marketingu ważną rolę należy przypisać tłumaczowi, specjalizującemu się w translacji ustnej i a vista.

Negocjacje i umowa
Brak zrozumienia oraz nieumiejętność przedstawienia oferty decydują o fiasku rozmów. Dlatego też umiejętne tłumaczenie, w tym przedstawienie intencji rozmówcy jest kluczowe w początkowej fazie negocjacji. Wykorzystując różnego rodzaju tłumaczenia, można przedstawić pełną ofertę, bez ryzyka utraty części informacji.

Tłumaczenia w negocjacjach
Tłumaczenia konsekutywne i tłumaczenia liaison wykorzystywane w początkowej fazie kontaktów międzynarodowych umożliwiają zaprezentowanie firmy i przedstawienie oferty handlowej. Tłumaczenia konsekutywne umożliwiają przedmówcy swobodne, nawet kilka minutowe wypowiedzenie się, podczas którego tłumacz robi notatki, a po zakończeniu wypowiedzi przekłada wypowiedź na język docelowy. Natomiast tłumaczenia liaison, tzw. „zdanie po zdaniu” umożliwiają doprecyzowanie wypowiedzi.

Tłumaczenia a vista
Wykorzystywane są przy sporządzaniu i podpisywaniu umowy, przyspieszając ten proces. Tłumaczenie to polega na przeczytaniu tekstu w języku docelowym. Dzięki temu nie traci się czasu, który pochłaniają tłumaczenia pisemne.

www.gminachorzele.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here