Podatek od dywidendy

Firma płacąca dywidendę jest płatnikiem zryczałtowanego podatku od niej. Łączy się to też z potrzebą wykonania ciężarów sprawozdawczych oraz informacyjnych względem urzędów skarbowych. Kiedy należy płacić podatek od dywidendy?

Czym jest dywidenda oraz od czego zależy metoda jej liczenia?
Dywidenda to zysk osiągany z tytułu wkładu w zyskach osób prawnych, w związku z posiadaniem udziałów bądź akcji w firmach mających osobowość prawną. Opodatkowanie prowizji otrzymanych poprzez osoby fizyczne, więc przedsiębiorców osobistych, uporządkowane zostało w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF). Przedsiębiorcy prywatni z reguły winni traktować otrzymywane kwoty jako dochody z funduszy finansowych

Wypłata dywidendy
Dla indywidualnego przedsiębiorcy najistotniejszymi sprawami jest to, kiedy dywidenda jest płacona, bądź firma robi to systematycznie i jaka jest wielkość świadczenia, więc mówiąc w skrócie, jaką strategię dywidendową prowadzi biuro. Ocena tychże spraw jest jednym z elementów działających na decyzję odnośnie zainwestowania pieniądza w papiery wartościowe firmy. Nic bowiem nie wpływa na przedsiębiorcę tak, jak perspektywa uzyskiwania regularnych przychodów.

Kto płaci dywidendy?
Dywidendy płacone są poprzez spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Odbywa się to zgodnie z kodyfikacjami ustawowymi zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych i umową (regulaminem) spółki. Dokładne reguły wypłaty prowizji mogą zostać uporządkowane poprzez umowę (statut) spółki inaczej w stosunku do przepisów zamkniętych w Kodeksie, o ile Kodeks zakłada taką opcję.

Wypłata dywidendy: podatek
Wypłata dywidendy jest ostatnim krokiem wyprowadzania dochodu z udziału w spółce. Możliwa jest wówczas po zaakceptowaniu zestawienia finansowego. Przekazywane wspólnikom dochody z ich udziałów generalnie ulegają opodatkowaniu. Opodatkowanie dywidend wynika z obu ustaw o podatku dochodowym – PIT oraz CIT. Podatek pobierany jest w ryczałtowej wielkości 19% otrzymanego dochodu. Do uzyskania podatku zobowiązana jest spółka, jaka winna przekazać go na rzecz urzędu skarbowego do 7. dnia miesiąca następującego po tym, w jakim uzyskano podatek. W wypadku wypłaty na rzecz osób fizycznych jest to 20. dzień miesiąca występującego po zapłacie prowizji. Odpowiedni jest urząd finansowy dla obywatela, jaki uzyskał dywidendę. Gdy jednakże w grę wchodzi opłata dywidendy osobie fizycznej – odpowiedni jest urząd skarbowy płatnika podatku, więc firmy wypłacającej dywidendę. W wypadku wypłaty dywidendy na rzecz podmiotów zewnętrznych generalnie także pobiera się podatek w wielkości 19%. Należy jednakże sprawdzić, czy jest szansa wykorzystania do tychże dochodów umowy o zapobieganiu podwójnego opodatkowania.

Zaliczka na dywidendę
Zaliczka na poczet dywidendy stanowi dochód z funduszy finansowych. W takiej sytuacji płatnik jest przymuszony uzyskać od wypłaconej kwoty zryczałtowany podatek dochodowy w wielkości 19%. Kwotę owego podatku należy odprowadzić na konto odpowiedniego urzędu podatkowego (wedle siedziby firmy) w czasie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w jakim pobrano podatek.

inwestycyjnawolnosc.pl

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułNaliczanie urlopu
Następny artykułPodatek od nagrody

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here